Sensitivitet – Børn med stor modtagelighed for overstimulering

20 % af alle mennesker påvirkes nemmere af det miljø de befinder sig i end andre mennesker. Sensitiviteten er et nedarvet træk enten fra forældre eller bedsteforældre, men ses også hos præmature. Som sensitiv rammes man hårdere af belastning, modgang og stress i barndommen

Overstimulering kan vise sig på flere måder. Nogle børn har et overreagerende sansesystem med en nyhedssøgende urolig adfærd, mens andre har et underreagerende sansesystem, med en genert / tilbageholdende adfærd. Andre igen kan have en blanding af begge dele. Forskning peger på at sensitive børn er mere modtagelige for miljøpåvirkning end andre børn (August og August 2016). Med fokus på miljøets betydning har vi alle et ansvar for at skabe de rammer, hvor børnenes ressourcer kan udvikles.

Som fysioterapeut har jeg en neurofysiologisk tilgang til mental sundhed. Omgivelsernes viden om barnets potentialer, sanserne og et overbelastet nervesystem kan hjælpe barnet til at lære sig selv at kende, blive læringsparat og få indre ro og tryghed. Ved at stimulere de positive sider af barnets modtagelighed kommer barnet til at stå stærkere med livets udfordringer og få en frisættende tilgang til sensitiviteten i stedet for en fastlåsende. Jeg hjælper med at finde ressourcer og styrker i stedet for problemer og sårbarhed.

Der vil i behandlingen være fokus på at få afdækket barnets adfærdsmønstre ift. overstimulering og følelsesregulering samt konkrete tiltag til regulering af barnet via indsats omkring miljø, bevægelse og berøring.

Se mere her: