Oplæg til voksne

Jeg tilbyder oplæg/foredrag til institutioner, forældregrupper mv. omkring sanser – og nervesystemet hos børn/unge. Målgruppen er for alle der arbejder med børn/unge og har interesse i at se bagom anderledes adfærdsmønstre.

Pris

  • Prisen for et oplæg aftales ift. tid/afstand.

Fri for monstre – oplæg i klasser

”Fri for Monstre” er en idé inspireret af Mary-fondens ”Fri for mobberi”, der primært henvender sig til de mindste skoleklasser.
I puberteten kæmper den unge med identitet, flertalsmisforståelser, sociale relationer og det at finde sig selv, at turde stå ved den man er. Dette sker ofte samtidig med at den unge skal finde sin plads i et nyt socialt fælleskab i nye klasser/skoler – i skiftet fra 6.til 7.klassetrin. Monstre kan være mange ting. Hos barnet i puberteten er det vigtigt at få talt om de monstre, de går alene med. Mange tror ikke det er noget man kan tale om – og har måske ingen oplagt voksen at tale med.
Afhængig af alder og hvem man er, kan monstre se meget forskellige ud og kan føre til stress, ensomhed, mistrivsel, forvrænget kropsbillede og katastrofetanker. En del af disse unge udvikler mistrivsel som angst, skoleværgring, social isolation mv. 
Helt basalt tager 1/5 af os flere sanseindtryk ind end andre, hvilket viser sig i eksempelvis tilbageholdende eller søgende adfærd. Andre igen tumler måske med skilsmisser eller uitalesat mobberi. Med baggrund i en neurofysiologisk tilgang til mental sundhed, er målet at italesætte monstre og få kendskab til, hvad de gør ved kroppen.

Emnerne kan I som skole selv være med til at påvirke, men helt grundlæggende vil jeg introducere eleverne til adfærd og reaktionsmønstre på baggrund af vores sansesystem og begrebet søhestemad som tiltag til, hvordan man selv behandler et overbelastet nervesystem og får vendt en ond cirkel til en god.
Forløbet kan være eksempelvis 3 X 2 timer, som tilrettelægges sammen med klasselærer, pædagog, SSP konsulent, psykolog, sundhedsplejerske eller andre.
Sammen skal vi lære os selv at kende, skabe et nyt fælles sprog i klassen og klædes på til livets mange udfordringer.
Psykisk belastning påvirker kroppen og dermed indlæring, søvn, humør, mave-tarm funktion og i sidste ende trivsel. En dagligdag med stresshormoner i kroppen tærer på den energi eleven skal bruge til at udvikle sig og indlære (motorisk, sprogligt, kognitivt).
Forløbet kan også tilpasses de yngre klassetrin.

Pris

  • 1100kr/time.
    Men I betaler ikke for den tid jeg bruger på at planlægge forløbet sammen med Jer.

    Kontakt mig for en uforpligtende snak.