Børn med usikker/forsinket motorik

For at kunne hjælpe et barn med usikker motorik kræves det at årsagen kendes. Hypermobilitet, sansemæssig tilbageholdenhed, låsning i nakke/ryg mm. kan give et barn motoriske udfordringer. Med afsæt i en grundig undersøgelse på baggrund af motorik, sanseintegration og biomekanik planlægges der sammen med barn og familie et træningsprogram. Det forventes at man bruger minimum 10 min. på daglig leg/træning i hjemmet i en periode på 6 uger. Hjemmetræningen kan kombineres med træning på hold i klinikken (se Søhestefitness).

Forløbet kan evt. kombineres med et besøg i hjemmet, hvor ideer til leg og aktivitet afprøves/tilpasses omgivelserne.