Behandling af babyer med skæve kranier/ favoritside/gråd

Siden 2007 har jeg beskæftiget mig med babyer med favoritside og/eller skævt kranie. Det er ofte børn der græder meget, har svært ved at sove og kropsligt har bananform/c-form i kroppen. Endvidere kan børnene have svært ved at ligge på maven.

Jeg hjælper børnene til at finde deres symmetri, stabilitet og balance i kroppen, så de kan udvikle sig motorisk.

I min optik er favoritsiden et symptom på, at der er noget galt i nakken. Barnet kigger væk fra det der gør ondt og udvikler dermed en favoritside. Selve årsagen til at barnet får et asymmetrisk kranie kræver behandling.

Årsagen konstateres oftest som en låsning i nakken og ofte ses også låsning i ryg/bækken.

Barnet undersøges og der iværksættes relevante mobiliserende, motoriske- og stressdæmpende indsatser. Ved svær låsning kan der blive brug for supplerende kiropraktisk behandling.

Babymotorik med mødregrupper

Babysansemotorik og massage med mødregrupper. Børnene stimuleres motorisk og I får viden,  ideer og lege til hjemmet. Teori ift. barnets sanser, barnets motoriske udvikling, beroligelse af barnet mm.

Priser

  • Babymotorik med mødregrupper
    Forløb på 1-5 gange.
    Pris pr. gang 800 kr.
tilsprell